10 วิธี เพิ่มบุญให้ตัวเอง กับ “บุญกิริยาวัตถุ 10”

วันนี้ มีเรื่องราวของการทำบุญมาฝากอีกเช่นเคย โดยเป็นเรื่องของ “บุญกิริยาวัตถุ 10” หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ ซึ่งก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จะเป็นการทำบุญด้วยวิธีใดบ้างไปดูกัน

การให้ทาน

  • ช่วยขจัดความเห็นแก่ตัว ไม่ยึดติดกับวัตถุ และรูจักการแบ่งปัน ให้สิ่งของที่เราให้ไปนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น

รักษาศีล

  • เป็นการฝึกที่จะละเว้นในการทำสิ่งไม่ดี ที่สำคัญเลยคือการไม่ไปเบียดเบียนใคร รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ผู้อื่น

เจริญภาวนา

  • พัฒนาจิตใจ และปัญญา ให้เกิดความรู้สึกสงบ รู้จักการตัดกิเลส เห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

อ่อนน้อมถ่อมตน

  • ให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งในความคิด และการแสดงออก ต่อบุคคล และสังคมที่ต่างกัน

ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง

  • สละแรงกาย แรงใจเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่จะได้รับ

เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา

  • ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการลงมือทำ แสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อนี้ก็รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย

ยอมรับ และยินดีในการทำความดี

  • ยินดี ชื่นชม หรืออนุโมทนาบุญไปกับผู้อื่น หากเราเห็นว่าสิ่งที่เขากระทำนั้นถูกต้อง โดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร

ฟังธรรม

  • ฟังเทศนา หรือการการฟังธรรมะ ให้สิ่งที่เราได้รับฟังมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเอง และการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิต

แสดงธรรม

  • ให้ข้อคิดดีๆ กับผู้อื่น เปรียบเสมือนเป็นการสร้างบุญโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ดี

ทำความเห็นให้ถูกต้อง และเหมาะสม

  • ไม่ถือทิฐิ ไม่เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ รับฟังผู้อื่น แก้ไขความคิด ความเข้าใจให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม คิดดี คิดชอบ

แนะนำบทความเพิ่มเติม

: ดวงการเงิน ราศีใดมีโชคลาภมหาเฮง ในเดือนพฤศจิกายน 2564

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น