ทายนิสัยแม่นๆ เผยตัวตน คน 12 ราศี

คนแต่ละราศี ก็มีมุมมองแตกต่างกัน ลองมาทายนิสัยเผยตัวตน คน 12 ราศี กับโหรเจมส์กันได้เลย จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวตนคน 12 ราศีได้ลึกขึ้นอย่างแน่นอน! พร้อมด้วยคำแนะนำดีๆ ที่จะช่วยให้คน 12 ราศีพัฒนาตนเองได้ตรงจุดค่ะ

ตัวตนคน 12 ราศี : ราศีเมษ ราศีสิงห์ ราศีธนู


     สำหรับราศีธาตุไฟ จะแบ่งเป็นตามลำดับเป็น แม่ธาตุไฟ(เมษ) กลางธาตุไฟ(สิงห์) และ ปลายธาตุไฟ(ธนู) โดยคุณสมบัติธาตุไฟนั้น เป็นลักษณะของการสร้างและทำลาย ส่งผลต่อพฤติกรรมให้เกิด ความใจร้อน / คิดไวตัดสินใจไว / หุนหันพันแล่น / มุ่งมั่นตั้งใจ/ การเอาชนะ / ริเริ่มสร้างสรรค์ / อารมณ์รุนแรง ขี้หงุดหงิด / การเป็นผู้นำ / ลักษณะของการเป็นที่พึ่งพา

     ที่กล่าวมาในเบื้องต้นจะมากไปน้อยตามลำดับขั้นของธาตุราศี “ไฟจะแรงได้ต้องอาศัยแรงลม” นั้นย่อมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของราศีธาตุไฟ สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือการส่งเสริม หรือ โอกาสในการขับเคลื่อน จะทำให้ขาดความต่อเนื่องในสิ่งที่ตนทำ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายาม การคิดริเริ่มต่างๆ ถ้าขาดโอกาสไม่มีคนช่วยมันก็ทำได้ไม่สุด หรือไม่ต่อเนื่อง ต้องตระหนักเรื่องนี้ไว้ เกิดมาให้เป็นเหมือนผู้นำ และ ผู้สร้าง ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสิ่งที่ตนต้องมี โอกาสและคนสนับสนุนจะขาดไม่ได้

     สิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์ของตนเอง ถ้าควบคุมไม่ได้มันจะเป็นการทำลายให้เสียหาย การตัดสินใจในหลายครั้งจึงต้องรอบคอบ 

ตัวตนคน 12 ราศี : ราศีมังกร ราศีพฤษภ ราศีกันย์

     สำหรับราศีธาตุดิน จะแบ่งเป็นตามลำดับเป็น แม่ธาตุดิน(มังกร) กลางธาตุดิน(พฤษภ) และ ปลายธาตุดิน(กันย์) โดยคุณสมบัติธาตุดินนั้น คือ ความหนักแน่น ความมั่นคง เป็นจุดแข็งของราศีธาตุดิน ตัวตนของคนราศีนี้จึงเป็นลักษณะที่ค่อนข้างดื้อรั้น นิสัย ความคิด และพฤติกรรมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มีความหนักแน่นในสิ่งที่ทำ มีความอดทนสูง

     แต่ถ้าเป็นข้อเสียย่อมเห็นได้ชัดว่าเป็นพวกดื้อรั้น มีทิฐิสูง รับฟังเหตุผลแต่ไม่ค่อยปฏิบัติตามผู้อื่น มันก็เป็นทั้งจุดที่ดีและเสียในแต่ละเรื่องกันไป มากน้อยตามลำดับขั้นธาตุราศี จึงต้องมีสิ่งที่เป็นความสมดุลหรือการส่งเสริมให้กับตนเอง ดั่งเช่น คุณสมบัติของน้ำ มาปรับสมดุลให้กับตน เพื่อให้ตนเองมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง

     โดยอิทธิพลที่เป็นการปรับเปลี่ยน ย่อมมาจากคนใกล้ตัว หรือ คนที่ตนให้ความสำคัญ จะมีบทบาทต่อความคิดและพฤติกรรม เวลาที่ตนเองใส่ใจกับคนรอบตัวจะเป็นจุดที่ละลายพฤติกรรมในความแข็งกระด้างลง เป็นสิ่งที่คนราศีธาตุดินต้องตระหนักถึงนิสัยของตน ลดความกระด้าง ลดทิฐิลงในบางเรื่อง หรือการรู้จักปล่อยวาง สำหรับในเรื่องของเป้าหมายและการลงมือทำย่อมเป็นไปอย่างมั่นคง และใช้ความอดทนในทุกเรื่อง จึงเป็นผู้ที่รู้จักภาระหน้าที่ของตนเองได้ดี และทุกอย่างที่ทำไปความสำเร็จย่อมปรากฏไปตามเงื่อนไขของเวลา “ปลูกอะไรได้อย่างนั้น” แต่อาจจะต้องรอโอกาสเช่นกัน เหมือนข้าวที่รอฝน 

ตัวตนคน 12 ราศี : ราศีตุลย์ ราศีกุมภ์ ราศีเมถุน


     สำหรับราศีธาตุลม จะแบ่งเป็นตามลำดับเป็น แม่ธาตุลม(ตุลย์) กลางธาตุลม(กุมภ์) และ ปลายธาตุลม(เมถุน) โดยคุณสมบัติธาตุลมนั้น คือ การขับเคลื่อน กระแสของการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริม วิถีชีวิตของคนราศีธาตุลม จึงเป็นไปในลักษณะที่เกิดมาเพื่อขับเคลื่อนผู้อื่น “ไฟจะแรงได้ต้องอาศัยแรงลม” เป็นจุดที่คนราศีธาตุลมทำได้ดีในการสนับสนุนผู้อื่น ขับเคลื่อน และต่อยอดจากการช่วยเหลือ

     ตัวตนของธาตุลม จะมีความเป็นอิสระกับความคิดและพฤติกรรมเป็นอย่างมาก ทำอะไรจึงขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นหลัก อารมณ์มีก็ทำเต็มที่ พอไม่สนุก หรือ ไม่เป็นตัวเอง ขาดความเป็นอิสระ และโดนบังคับ ก็จะเป็นเวลาที่ตัวเองจะไม่ทนและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นๆ ชีวิตในบางครั้งจึงขาดความมั่นคงในความคิด และเอาแน่วเอานอนไม่ค่อยได้ ขาดความต่อเนื่องเพราะอารมณ์ของตนเอง มากน้อยตามลำดับขั้นธาตุราศี

     ดังนั้นต้องมีส่งที่เป็นจุดให้ส่งเสริมกับธาตุราศีของตน นั้นคือ ธาตุไฟ เป็นลักษณะของความมุ่งมั่นตั้งใจ ความทะเยอทะยาน หรือ มีคนที่จะมาเป็นเหมือนหุ้นส่วน ในการริเริ่มในบางสิ่งแล้วเราไปช่วยขับเคลื่อน จะเห็นได้ชัดเจนสำหรับคนราศีธาตุลม มีความคิดที่รักความเป็นอิสระ เมื่อไหร่ที่ตนมีความทะเยอทะยาน จะออกมาทำในสิ่งที่เป็นตัวเอง หรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน ให้ตระหนักไว้ว่าไม่ควรขาดความตั้งใจ ความขยัน เมื่อขาดความต่อเนื่องมันจะไปไม่สุดในสิ่งที่ทำ 

ตัวตนคน 12 ราศี : ราศีกรกฎ ราศีพิจิก ราศีมีน


     สำหรับราศีธาตุน้ำ จะแบ่งเป็นตามลำดับเป็น แม่ธาตุน้ำ(กรกฎ) กลางธาตุน้ำ(พิจิก) และ ปลายธาตุน้ำ(มีน) โดยคุณสมบัติธาตุน้ำนั้น คือ การปรับเปลี่ยนสมดุล การส่งเสริม การปรับตัว เข้าถึงความรู้สึกได้ดี วิถีชีวิตของคนราศีธาตุน้ำ เราจะเห็นพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน ในความใจกว้าง การส่งเสริมให้การสนับสนุนผู้อื่น ความอ่อนไหวทางอารมณ์ เมื่อตนเองเปรียบเหมือนน้ำ เมื่อไปอยู่ในที่ไหนย่อมให้ความชุ่มชื่น อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะเป็นผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้ได้รับ

     แต่ในตัวตนที่ต้องปรับเปลี่ยนในข้อเสียย่อมมีให้เห็นในเรื่อง การใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล จึงทำให้ถูกชักจูง โดนหลอกได้ง่าย คิดแทนคนอื่นเพราะเข้าถึงจิตใจของคนอื่นมากเกินไป ให้คิดถึงพวกที่อินกับความรักจะเห็นภาพชัดเจน คล้ายว่าเลือกคนผิดชีวิตเปลี่ยนนั้นละ “น้ำจะไม่เป็นรูปร่าง ถ้าไม่ได้อยู่ในภาชนะที่เป็นรูปทรง” บางทีต้องกลับมามองตัวเองใหม่ การที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ที่เกิดความสับสนจากความรู้สึกของตนเอง ทำให้เป็นเหมือนน้ำที่ไหลซึมลงดิน หรือไหลไปเรื่อยขาดกฎระเบียบ ไม่มีจุดหมาย จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนราศีธาตุน้ำ

     ดังนั้นจะต้องมีธาตุดินเป็นเหมือนกรอบชีวิตให้กับตนเอง มันถึงจะเป็นรูปร่างได้ ตนจะได้ดีหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่าไปอยู่ในภาชนะแบบไหน ถ้าน้ำมันเยอะจนล้น ก็ต้องเปลี่ยนภาชนะใหม่ถึงจะส่งผลดีกับการเปลี่ยนแปลง ควรเพิ่มเติมในความหนักแน่นในแบบของธาตุดิน ชีวิตจะไม่สับสน แต่อิทธิพลโดยส่วนมากย่อมขึ้นอยู่กับคนใกล้ชิด หรือ คนรอบตัว ตนเองอยู่ที่ไหนก็สามารถปรับตัวได้ดี เมื่อไหร่ที่ชีวิตมีภาระที่ต้องแบกรับ ก็จะเป็นวันที่ตนเองเป็นน้ำที่อยู่ในภาชนะ เป็นรูปร่างได้ แม้ว่าจะมีจุดที่เป็นเหมือนกรอบบังคับตนเอง แต่ย่อมส่งผลดีกว่าที่ตนนั้นเป็นเหมือนน้ำไหลผ่านไปเรื่อย สิ่งสำคัญในตัวตนถ้าคิดจะให้ไปแล้วก็จงมีความสุขกับการให้ และ รักตัวเองให้เป็น อย่ารักคนอื่นจนลืมตัวเอง 

บทความแนะนำเพิ่มเติม

: ความเชื่อเกี่ยวกับ “แม่ซื้อ” ทั้ง 4 ภาค กลาง เหนือ อีสาน ใต้

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น